Ing. Peter Kruško
0908 107 307
info@webio.sk

WEBIO, s.r.o.
Letná 40
040 11 Košice

IČO: 44 352 093
IČ DPH: SK 20 22 707 159

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd Košice, oddiel Sro, vložka č.22675/V.